Crida a l’acció per una Europa més salvatge

Impulsant i amplificant el rewilding a Europa

Hans Koster

Crida a l’acció per una Europa més salvatge

Impulsant i amplificant el rewilding a Europa

Fem una crida a fer d’Europa un continent més salvatge, que contribueixi a lluitar contra l’actual emergència climàtica i natural i a crear noves oportunitats per a la ciutadania europea.

 

Els esforços de conservació al llarg dels darrers 30 anys, a Europa i més enllà, han demostrat que, senzillament, no n’hi ha prou amb protegir la natura que ens queda. Creiem que la recuperació de la natura a gran escala –basada en els principis del rewilding o renaturalització– hauria de ser una prioritat clau en les polítiques de la UE.

Un nombre creixent d’iniciatives de rewilding estan agafant força i generant resultats arreu d’Europa. Mai hi ha hagut una necessitat més gran d’impulsar i amplificar el rewilding a la pràctica.

Uneix-te en la creació d’una Europa més salvatge, que proporcioni beneficis que tothom pugui compartir!

Fem una crida
Llegir més
Uneix-te i comparteix
Llegir més
Per què ara?
Llegir més
Els principis del rewilding
Llegir més

Una crida a l’acció

 

Per aconseguir-ho, demanem:

Als ciutadans,

a abraçar el retorn de la natura salvatge i la vida silvestre, beneficiant-se de paisatges més salvatges i gaudint de l’abundància d’animals salvatges en llibertat a tot Europa.

Als responsables polítics,

a fer de la restauració ecològica a gran escala una prioritat política principal en el marc de l’Acord Verd Europeu (European Green Deal) i de les polítiques nacionals, promovent i utilitzant els principis del rewilding.

Als finançadors, inversors i asseguradores,

a ajudar a fer que el rewilding sigui financerament factible i invertible, i a recolzar grans iniciatives paisatgístiques de rewilding a través de diverses formes de finançament.

Als administradors d’empreses hidràuliques i de navegació,

a eliminar barreres artificials, millorar la natura salvatge, els règims d’inundació natural i la creació de vies fluvials sense barreres.

Als gestors dels rius,

a restaurar les planes al·luvials naturals per a mitigar el risc d’inundació, així com a emmagatzemar aigua en les conques altes durant els períodes de sequera.

Als gestors de zones humides,

a liderar la restauració d’aiguamolls i torberes com importants embornals de carboni, mitigant així l’impacte del canvi climàtic.

Als gestors de costes i mars,

a reduir obstacles, com les barreres costaneres artificials i les pràctiques de pesca industrial, i a establir zones lliures d’extracció pesquera, per tal de recuperar la vida i els processos naturals de mars i costes, ajudant a afrontar reptes com l’increment del nivell i la temperatura del mar.

Als gestors de terres o finques i encarregats de formular polítiques,

a adoptar el pasturatge natural, facilitat per un sistema financer i regulador de suport proporcionat per la Comissió Europea i efectuat a nivell dels Estats membres de la UE.

Als silvicultors i gestors forestals,

a liderar una transició cap a paisatges forestals més salvatges mitjançant l’adopció de la silvicultura ecològica, reservant àrees i corredors sense us en el paisatge, protegint tots els boscos madurs que queden i permetent que els herbívors (semi) silvestres juguin el seu paper ecològic.

Als caçadors i gestors de fauna,

a ajudar a restaurar poblacions de fauna silvestre abundants i diverses mitjançant la creació de zones sense caça i recolzant mesures de millora de les poblacions.

Als productors d’energia,

a garantir que els espais i processos naturals no seran afectats per la transició cap a una societat neutra en carboni. Això es refereix particularment als impactes negatius de la producció de biomassa, parcs eòlics i camps solares.

Als operadors de turisme, empresaris i gerents d’àrees protegides,

a aprofitar les oportunitats que ofereix el rewilding per a desenvolupar la fauna silvestre i les economies basades en la natura.

Als comunicadors i comercialitzadors,

a amplificar les històries de rewilding i iniciar un diàleg relacionat amb el rewilding a tots els nivells.

Als científics i investigadors,

a dur a terme recerques relacionades amb el rewilding i a avaluar el seu impacte, ajudant a millorar els resultats de la renaturalització.

Líders d’ONGs, organitzacions de la societat civil i grups d’acció

unir-se al moviment de rewilding i practicar la renaturalització com a solució a les emergències climàtiques i de biodiversitat a Europa.

 

Uneix-te i comparteix

 

Animem a tots els apassionats per la natura salvatge europea a adoptar i compartir aquesta crida a l’acció per a una Europa més salvatge.

 

Mark Hamblin/ Wild Wonders of Europe

Organitzacions:
Uneix-te a la crida a l’acció

Invitem a les organitzacions a signar la crida a l’acció. Envieu-nos un correu electrònic (inclòs un logotip) si voleu afegir la vostra organització.

Posa’t en contacte

Tothom:
Comparteix la crida a l’acció

Compartiu aquesta crida a l’acció mitjançant la imatge següent juntament amb el hashtag #CallForAWilderEurope i un enllaç a aquesta pàgina.

Join Our Call to Action for a Wilder Europe

Per què ara?

 

Mai hi ha hagut una necessitat més gran d’avançar i augmentar la renaturalització. Necessitem una crida a l’acció per al rewilding ara ja que:

La Comissió Europea està preparant l’Acord Verd Europeu (European Green Deal): una oportunitat històrica de reposicionar el rewilding en l’agenda política.

Les solucions basades en la natura son ara reconegudes i enteses com un factor clau en les discussions polítiques relacionades amb la biodiversitat i el clima, havent estat declarat el període 2021–2030 como el Decenni de les Nacions Unides per a la Restauració Ecològica.

La Comissió Europea està preparant una nova estratègia de biodiversitat de la UE para al decenni 2020–2030, en la qual el rewilding ha de ser reconegut com un enfoc modern, legítim i innovador per a restaurar ecosistemes i espècies.

Un nombre creixent de països europeus (Alemanya, França, Regne Unit i Finlàndia) han preparat o estan preparant polítiques, declaracions polítiques o principis sobre rewilding o àrees silvestres.

Un nombre cada vegada més gran d’iniciatives de renaturalització estan guanyant impuls i aconseguint resultats a tot Europa.

La joventut exigeix un futur diferent, on les persones coexisteixin amb la natura i els sistemes naturals permetin prosperar a les comunitats humanes. Volem capacitar a les persones, especialment a les generacions més joves, per a que ajudin a restaurar la natura.

Què és el rewilding?

 

El rewilding (o renaturalització) és una manera innovadora i inspiradora de restaurar la natura europea. Permetent que els processos naturals remodelin i millorin els ecosistemes, el rewilding pot revitalitzar la terra i el mar, ajudant a reduir alguns dels reptes més urgents de la societat i creant espais on la natura i les persones puguin prosperar en harmonia.

 

El rewilding també tracta sobre la forma com pensem. Es tracta d’entendre que tan sols som una espècie entre moltes, unides en una intricada xarxa que ens connecta amb l’atmosfera, el clima, les marees, el sòl, l’aigua dolça, els oceans i tots els altres éssers vius del planeta.

Grzegorz Lesniewski

Els principis del rewilding

 

Professionals del rewilding de tot Europa hem formulat conjuntament una sèrie de principis que caracteritzen i guien el rewilding en un context europeu. Aquests principis, que son tots igualment importants, són els següents:

JUAN CARLOS MUÑOZ ROBREDO

Proporcionar esperança i propòsit

El rewilding genera visions d’un futur millor per a les persones i la natura que inspiren i capaciten. Aquesta narrativa renovada no només conta la història d’un demà més ric i vital, sinó que també fomenta l’acció pràctica i la col·laboració avui.

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Oferir solucions naturals

En proporcionar i millorar les solucions basades en la natura, el rewilding pot ajudar a mitigar els reptes ambientals, socials, econòmics i climàtics.

Staffan Widstrand

Pensar creativament

Renaturalitzar vol dir actuar de manera innovadora, oportunista i emprenedora, amb la confiança d’aprendre dels fracassos.

Andrey Nekrasov

Conservació complementària

En millorar la natura salvatge i els seus múltiples beneficis a totes les escales, el rewilding representa un complement als mètodes de conservació de la natura més convencionals.

Nuno Sá / Wild Wonders of Europe

Deixar que la natura lideri

El rewilding permet que els processos naturals restaurats modelin els nostres paisatges de manera dinàmica. En endavant, això ens permetrà intervenir menys en la natura.

STAFFAN WIDSTRAND

Treballar a l’escala de la natura

Renaturalitzar vol dir treballar a l’escala apropiada per a reconstruir la diversitat i abundància de la vida salvatge, i donar als processos naturals l’oportunitat de millorar la resiliència de l’ecosistema.

Staffan Widstrand

La gent és clau

El rewilding abasta el paper de les persones (i les seves connexions culturals i econòmiques amb la terra), per a que treballin en el marc d’ecosistemes més amplis i vibrants.

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Construir economies basades en la natura

En millorar la vida salvatge i els ecosistemes, el rewilding proporciona noves oportunitats econòmiques gràcies a la provisió de mitjans de vida i fonts d’ingressos basats ​​en la natura.

Dan Dinu

Actuar en context

La renaturalització requereix un coneixement a llarg termini del medi ambient i la història cultural del lloc. En els esforços de rewilding s’han de tenir en compte les realitats culturals, polítiques i físiques dels paisatges de projecte.

Bogdan Comanescu

Treballar junts

Cal formar coalicions i donar suport a partir del respecte, la confiança i els valors compartits, connectant persones de tots els orígens per a co-crear formes innovadores de rewilding i generar els millors resultats per a les comunitats i la natura salvatge.

Roy Beusker

Intercanvi de coneixement

Hem d’intercanviar coneixements i experiència per a refinar contínuament les millors pràctiques de rewilding i assolir els millors resultats possibles.

Socis iniciadors:

 

Avalat per:

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.