Call to Action: За една по-дива Европа

По-смели и големи стъпки за завръщането на дивата природа (rewilding) в Европа.

Hans Koster

Call to Action: За една по-дива Европа

По-смели и големи стъпки за завръщането на дивата природа (rewilding) в Европа.

Призоваваме за по-дива Европа, която да помогне за смекчаване на очакваните климатични и природни бедствия и да създаде нови възможности за европейците.

 

Усилията за опазване на природата през последните 30 години в Европа и по света показаха, че съществуващата защита на природата просто не е достатъчна. Вярваме, че по-амбициозното и мащабно възстановяване на дивата природата – основаващо се на rewilding принципи – следва да бъде ключов приоритет в политиката на ЕС.

Все по-голям брой rewilding инициативи набират скорост и дават резултати в цяла Европа. Никога не е имало по-голяма нужда да поемат по-големи и сериозни стъпки за опазването и връщането на дивата природа.

Присъединете се към нас в създаването на по-дива Европа, която дава предимства и възможности, които всички можем да споделим!

Призоваваме
Прочетете още
Присъединете се и споделете
Прочетете още
Защо сега?
Прочетете още
Rewilding принципи
Прочетете още

Призив за действие

 

За да постигнем това, призоваваме:

Гражданите

да припознаят завръщането на дивата природа и да се възползват от свързаните с това възможности за развитие на бизнес. Те ще могат и да се възползват от рекреационните възможности, които по-дивите сухоземни и морски територии и изобилието от диви животни в цяла Европа предлагат.

Политиците

да се ангажират с мащабни проекти за завръщане на природата, като ги превърнат в политически приоритет и част от „Европейската Зелена сделка“ и националните политики.

Финансисти, инвеститори и застрахователи

се призовават да помогнат за превръщането на rewilding в привлекателна инвестиция, както и да подкрепят rewilding инициативите чрез различни форми на финансиране.

Водни, енергийни и транспортни компании

се призовава да премахнат изкуствените бариери, пропрявайки път за дивата природа, естествените наводнения и природосъобразни решения чрез създаване на свободни водни пътища.

Експерти Реки

да възстановят естествените речни корита, като по този начин намалят рисковете от наводнения и складират вода в горните течения за периоди на суша.

Експерти Влажни зони

да поемат водеща роля във възстановяването на влажните зони и възстановяването на торфищата като “складове“ на въглерод, като по този начин смекчат въздействието на климатичните промени.

Експерти Крайбрежни и морски територии

да намалят изкуствените препятствия и да помогне за възстановяване на крайбрежния и морския живот, което ще спомогне за справянето с предизвикателства като повишаване на морското равнище и температурии. Да се да се създадат зони за забрана за риболов и премахнат увреждащи морските системи практики като промишлен риболов.

Земеделските прозиводители и съответните земеделски органи

да възприемат естествената паша, улеснена от подкрепяща финансова и регулаторна система на Европейската комисия и осъществявана на равнище държави-членки на ЕС.

Лесовъдите и горските стопани

да започнат преход към по-диви горски системи, като заделят горски площи и коридори, които не се използват. Съответните органи следва да защитават малкото останали стари гори, позволявайки на (полу) диви тревопасни животни да играят тяхната екологична роля.

Ловците

също могат да имат полза за възстановяването на изобилни и разнообразни популации от диви животни чрез създаване на зони без лов и чрез подкрепа за мерки за увеличаване на популацията на редица видове, които са и ловни обекти.

Производителите на енергия

да гарантират, че съхранението на дивата природа и природни процеси няма да става  за сметка на преминаването към въглеродно неутрално общество. Това се отнася по-специално за отрицателните въздействия от производството на биомаса, вятърните и слънчевите централи.

Туристическите оператори, предприемачите и управители на защитени територии

да се възползват от възможностите, които rewilding предлага за развитие на дивата природа и икономиките, базирани на природата.

Комуникаторите и маркетинг специалистите

могат да помогнат за предизвикването на по-широк rewilding отзвук и иницииране на дeбат, свързан с този природозащитен подход.

Учените и изследователи

да провеждат изследвания, свързани с връщането на дивата природ и да проследяват въздействието, като по този начин повишават  достоверността на резултатите.

Ръководители на неправителствени и граждански организации

да се присъединят към rewidling движението и да възприемат rewilding като способ за справяне с природните и климатичните предизвикателства.

 

Присъединете се и споделете

 

We call on all European wildlife countries to accept and share this Call to Action for a Wilder Europe.

 

Mark Hamblin/ Wild Wonders of Europe

Организации:
Присъединете се към Призива за действие

Бихме искали да поканим организации, които споделят визията ни за една по-дива Европа, да се включат и подпишат Призива за действие. Моля, изпратете ни имейл (включително лого), ако искате да добавите вашата организация.

Свържете се с нас

Всички:
Споделете призива за действие

Споделете този призив за действие с изображението по-долу, хаштага #CallForAWilderEurope и линка към тази страница.

Join Our Call to Action for a Wilder Europe

Защо сега?

 

Никога досега не е имало такава нужда да поемем инициативата и да направим по-големи и смели стъпки, за да върнем дивата природа.
Нуждаем се от този Call to action/Призив за действие сега, защото:

The European Commission is preparing a European Green Deal – an historic opportunity to reposition rewilding high on the political agenda.

Nature-based solutions are now recognised and understood as a key factor in policy discussions relating to biodiversity and climate, with 2021–2030 declared the UN Decade on Ecological Restoration.

The European Commission is preparing a new EU Biodiversity Strategy for 2020–30 in which rewilding should be recognised as a legitimate, innovative and modern approach to restoring ecosystems and species.

A growing number of European countries (such as Germany, France, the United Kingdom and Finland) have prepared or are preparing policies, policy statements or principles about rewilding, self-willed land and wilderness.

An ever-growing number of rewilding initiatives are gaining momentum and delivering results across Europe.

Young people are demanding a different future, where people co-exist with nature and natural systems allow communities to prosper. We want to empower people – younger generations – to help restore the natural world.

Какво е rewilding?

 

Rewilding е новаторска и вдъхновяващя инициатива за възстановяване на дивата природа в Европа. Rewilding позволява на естествените процеси да прекроят и подобрят увредени екосистемите. Възстановяването на дивата природа може да се осъществи във всички видове сухоземна и морска среда, като помогне за решаването на някои от най-належащите предизвикателства пред нашите общества. Същевременно rewliding подпомага и създаванете на пространства, където природата и хората могат да процъфтяват в хармония.

 

Rewilding ни помага да преосмилим начина, по който възприемаме нашето/човешкото място сред дивата природа. Става въпрос за разбирането, че ние/хората само един вид от многото, като всички сме свързани в сложна мрежа от взаимовръзки. Тази мрежа ни свързва с атмосферата, естествени природни процеси като приливите и отливите, почвата, сладките води, океаните и всяко друго живо същество на планетата.

Grzegorz Lesniewski

Rewilding принципи

 

Rewilding eкперти, природозащитници със значителнен практически опит от цяла Европа формулираха набор от принципи, които характеризират и ръководят връщането на дивата природа (rewilding) в европейски контекст. Всички са еднакво важни и са изредени както следва:

JUAN CARLOS MUÑOZ ROBREDO

Осигуряване на надежда и цел

Rewilding създава визия за по-добро бъдеще на хората и природата, която вдъхновява и създава възможности. Rewilding не само пише история за по-богато и по-жизнено утре, но и насърчава практическите действия и сътрудничеството днес.

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Предлага природосъобразни решения

Чрез предоставянето природосъобразни решения,  rewilding може да помогне за смекчаване на екологичните, социалните, икономическите и климатичните предизвикателства.

Staffan Widstrand

Tворческо мислене

Rewildign означава възприемането на по-алтернативни, иновативни, предприемачески подходи, като не се изключва и възможността да се поучим от неуспешни опити и дори провал.

Andrey Nekrasov

Допълнителна консервационни дейности

С “подпомагането“ на дивата природа, rewilding допълва други, по-утвърдени методи за опазване на природата.

Nuno Sá / Wild Wonders of Europe

Да оставим естествения ход на природата

Rewilding позволява възстановените естествени процеси да оформят отново облика на земните и морските територии. В дългосрочен план това ще намали човешката намеса в природата.

STAFFAN WIDSTRAND

Да следваме природните мащаби

Rewilding означава да се работи в големи мащаби, които да позволяват възстаняването на разнообразието и изобилието на дивата природа и да се даде възможност на естествените процеси сами да подобрят устойчивостта на екосистемата.

Staffan Widstrand

Ключът е в хората

Rewilding отчита ролята на хората и техните културни и икономически връзки със земята.

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Изграждане на икономики, базирани на природата

Чрез подобряване на дивата природа и екосистемите, rewilding предоставя нови икономически възможности чрез осигуряване на поминък и доходи, свързани с опазването и завръщането на дивата природа.

Dan Dinu

Rewilding в контекст

Rewilding oтчита и взема предвид културните, политическите и физическите дадености на сухемните и морските територии.

Bogdan Comanescu

Работим заедно

Rewilding подпомага изгдажането на коалиции и предоставя подкрепа на основа на уважение, доверие и споделени ценности. Свързваме хора от различен произход, които работят заедно и намират новаторски начини за връщане на дивата природа и осигурят най-добрите резултати за общностите и дивата природа.

Roy Beusker

Обмен на знания и опит

Непрекъснат обмен на опит, знания и добрите практики гарантират постигане на най-добрите възможни rewilding резултати.

Инициативни партньори:

 

Одобрен от:

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.